อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย อาหารปั่นผสมเป็นอารหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านกรรมวิธีปั่นจนเป็นลักษณะของเหลวที่สามารถผ่านเข้าไปในสายยางเพื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัด อาหารปั่นผสมนี้จะต้องมีวัตถุดิบตามสูตรที่กำหนดจากนักโภชนาการเพื่อให้มีประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย การให้อาหารทางสายยางถือเป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้และผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ข้อดีของการให้อาหารทางสายยาวก็คือ ผู้ป่วยที่ไม่สารถมารถกลืนอาหารเองได้จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วยและอาหารปั่นผสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกาย

การให้อาหารทางสายยางเป็นการนำอาหารปั่นผสมเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยด้วยการนำสายยางเข้าทางจมูกตรงสู่กระเพาะอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหาร รวมไปถึงการให้ยาทางสายยางด้วย ซึ่งการให้อาหารทางสายยางนี้เป็นการส่งอาหารไปยังกระเพาะอาหารโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเคี้ยวและกลืน นอกจากนี้ความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับขั้นตอนในการให้อาหารทางสายยางรวมถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับสัดส่วนของอาหารแต่ละมื้อที่จะให้แก่ผู้ป่วย เพราะถ้าหากผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ และสิ่งสำคัญคือวัตถุดิบในการนำมาทำอาหาร จะต้องมีความสะอาดปลอดภัย และต้องถูกกับโรคของผู้ป่วยอีหด้วย

ข้อดีของการให้อาหารทางสายยาง คือผู้ป่วยจะได้รับอาหารอยู่สม่ำเสมอ เพิ่มพลังงานให้แกผู้ป่วย อีกทั้งยังคงความสมดุลให้แกกระบวนการย่อยอาหาร รวมไปถึงการขับถ่ายของผู้ป่วยให้เป็นปกติ เพราะหากไม่ให้อาหารแก่ผู้ป่วยก็อาจจะเกิดผลที่ไม่ดีและภาวะแทรกซ้อนตามมาภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ความสะอาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในอาหารของผู้ป่วย เราคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยมาก จึงมั่นใจได้ว่า อาหารจะมีความสะอาดอย่างแน่นอน

คุณสมบัติของ อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วยทางสายยาง !

อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพ ที่จะให้ผู้ป่วยทางสายยางจะต้องมีความสะอาดมากที่สุด รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้อาหารด้วย ที่จะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารเข้าไป อาหารปั่นผสม เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่กลืนอาหารเองไม่ได้นั่นเอง จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้ผุ้ป่วยได้รับพลังงานและไม่เกิดภาะวขาดสารอาหารนั่นเอง และอาหารจะต้องมีสัดส่วนตามที่นักโภชนาการกำหนด ถึงจะมีความปลอดภัยและถูกกับโรคของผู้ป่วย

สำหรับคุณสมบัติของอาหารปั่นผสมที่ให้กับผู้ป่วย อาหารจะต้องมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ ต้องมีสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงานอย่างเหมาะสมต่อร่างกายของผู้ป่วย คือควรได้โปรตีนร้อยละ 15-20 ไขมันร้อยละ 30-35 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 45-55 รวมไปถึงความเข้มข้นของพลังงาน 1-1.2 แคลอรี่ต่อมิลลิลิตร ซึ่งดดยทั่วไปแล้วสูตรอาหารที่ให้พลังงาน 1-1.2 แคลอรี่ต่อมิลลิลิตร จะให้พลังงานและน้ำแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ แต่ในกรณีที่ต้องจำกัดน้ำอาจจะเพิ่มความเข้มข้นของพลังงานของสูตรอาหาร แต่ไม่ควรเกิน 1.5 แคลอรี่ต่อมิลลิลิตร อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมที่จะให้กับผู้ป่วยจะต้องมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค การจัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทางสายยางจะต้องคำนึงเรื่องของความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเพ็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆด้วย

คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือความเหลวของอาหารปั่นผสม สูตรอาหารที่อยุ่ในสภาพของของเหลวแล้ว ถ้าหากมีความหนืดเกินไปจะทำให้การไหล่ผ่านทางสายยางเป็นไปได้ไม่ดีนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาขณะการให้อาหารผู้ป่วยได้ ทั้งนี้อาหารปั่นผสมจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยตจ่อผุ้ป่วย ดดยอาหารปั่นผสม SN เรามีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย เพราะทางเราได้ผลิตจากห้องปลอดเชื้อ ที่มีความปลอดภัยในระดับโรงพยาบาล รวมไปถึงมีนักโภชนาการคอยควบคุมการผลิตอาหาร ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารปั่นผสม มีความปลอดภัย